Η Διαδικασία της Θεραπείας

Ο Θεραπευτής αναλαμβάνει να καθαρίσει το πεδίο της αύρας και να εξισορροπήσει τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου.

Η θεραπευτική συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα. Ο άνθρωπος ιδανικά παραμένει όρθιος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, χαλαρός και με τα μάτια κλειστά. Η εφαρμογή των καναλιών γίνεται κατακόρυφα, γι’ αυτό και είναι επιθυμητή η όρθια στάση του σώματος. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και μετά μπορεί να υπάρχουν προσωρινά μούδιασμα, πρήξιμο, ελαφρύς πόνος σε κάποια σημεία ή αίσθημα κόπωσης. Ο άνθρωπος δε χρειάζεται να κάνει κάποια εκούσια προσπάθεια για κάτι. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να επιτρέψει την ενεργειακή διάτρηση που θα επιχειρηθεί από τις συχνότητες που θα χρησιμοποιήσει ο θεραπευτής. Αν αισθανθεί εμπιστοσύνη και χαλαρώσει, θα νιώσει το λίκνισμα που προκαλούν οι ενέργειες, θα έχει καλύτερη επίγνωση της διαδικασίας και θα επιτρέψει στο πνεύμα του να κυριαρχήσει επί του κατώτερου εαυτού. Ο θεραπευτής αναλαμβάνει να καθαρίσει το πεδίο της αύρας και να εξισορροπήσει τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου.

Συνήθως εργαζόμαστε σε κύκλους θεραπειών. Ένας κύκλος αποτελείται από 12 ξεχωριστές συνεδρίες. Η συχνότητα δεν υπερβαίνει συνήθως τις τρεις φορές εβδομαδιαίως (εκτός από σοβαρά περιστατικά, στα οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται ακόμα και δύο συνεδρίες καθημερινά). Μετά το τέλος ενός θεραπευτικού κύκλου ο άνθρωπος διακόπτει για να ξεκουραστεί σωματικά και ψυχικά. Το διάλειμμα που χρειάζεται ο καθένας είναι διαφορετικό ανάλογα με το πόση αναστάτωση έχει προκύψει μέσα του από τον κύκλο θεραπειών που μόλις προηγήθηκε και με το βαθμό στον οποίο έχει αφομοιώσει τα αποτελέσματα. Δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια αφετηρία, δεν έχουν όλοι τον ίδιο βαθμό επίγνωσης των προβλημάτων τους και δεν έχουν όλοι το ίδιο ενεργειακό «πεπτικό» σύστημα. Ο κάθε άνθρωπος «χωνεύει» με διαφορετικό ρυθμό. Στη συνέχεια, μπορεί να συνεχίσει, εφόσον επιθυμεί, με νέο κύκλο, μετά από 2-4 εβδομάδες.

Η μέθοδος της Κοσμοενεργειακής είναι εξαιρετικά παρεμβατική και ριζικά αποτελεσματική. Απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή τους, στη νοοτροπία τους καθώς επίσης και στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων. Οι ενέργειες που δεχόμαστε στοχεύουν συντονισμένα σε όλα τα επίπεδα της υπόστασης μας και κατά συνέπεια επηρεάζουν όλους τους τομείς της ζωής μας. Μαζί με την οποιαδήποτε ασθένεια ή δυσκολία, ο άνθρωπος θα απαλλαχθεί και από τη συναισθηματική, νοητική ή πνευματική ανισορροπία που συνιστά τη ρίζα των παραπάνω.

*Η μέθοδος δεν ομοιάζει με την ύπνωση. Ο άνθρωπος έχει πλήρη επίγνωση του εδώ και τώρα κατά τη διαδικασία.