Κουμπέρα

Η ενέργεια των θεοτήτων Lakshmi και Kubera.

Φέρνει καλή τύχη, ανοίγματα και ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα, αναγνωρισιμότητα, πλούτο και αφθονία στο φυσικό επίπεδο, πνευματική δύναμη και πνευματικό πλούτο.