Τι είναι η Ασθένεια

Στην ουσία, η ασθένεια είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό, είναι ένα είδος προσαρμογής στον κόσμο.

Η νοητική ισορροπία και η υγεία είναι αλληλένδετες. Η σκέψη είναι υλική, η ενέργεια ακολουθεί τη σκέψη, γι’ αυτό και ο άνθρωπος ζει όπως σκέφτεται. Ανάλογα με τα λόγια του είναι και οι πράξεις του και όλη η ζωή του ακολούθως.

Αν φανταστούμε ότι το φυσικό σώμα του ανθρώπου είναι απλώς η οθόνη πίσω από την οποία πραγματοποιούνται πολλές διεργασίες σε πολλά επίπεδα, τότε μπορεί να γίνει κατανοητό ότι η ασθένεια ξεκινά στα λεπτοφυή σώματα και συνιστά κακή διαχείριση της ενέργειας και της πληροφορίας που οδηγεί σε βιο-κωλύματα. Ετυμολογικά η λέξη ασθένεια σχηματίζεται από το στερητικό «α» και το σθένος, άρα σημαίνει έλλειψη δύναμης. Η ψυχή του ανθρώπου μεταφέρει πληροφορία που αποθηκεύεται στο ενεργο-πληροφοριακό πεδίο της αύρας. Τυχόν κωλύματα στην αλληλεπίδραση με τη συμπαντική συνειδητότητα προκαλούν συσσώρευση αρνητικών δυναμικών στα αντίστοιχα ενεργειακά σώματα. Τα σημεία στην ανθρώπινη υπόσταση που φέρουν κακώς επεξεργασμένη πληροφορία και ενέργεια βιώνονται από τον άνθρωπο ως αρνητικές σκέψεις ή συναισθήματα, αλλά μπορεί να μην είναι συνειδητά. Ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο διατηρείται η πληροφορία έχει επαφή με άλλο επίπεδο συνειδητότητας και άλλη βαρύτητα και επιρροή στη ζωή του ανθρώπου. Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται και στους απογόνους, δημιουργώντας οικογενειακό καρμικό βάρος ή πιο απλά κληρονομικότητα.

Πριν την εμφάνιση και εγκατάσταση της ασθένειας, το σώμα στέλνει τα μηνύματα του για να ειδοποιήσει για την ανισορροπία που υπάρχει. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να βιάζεται να τα ξεφορτωθεί, αλλά να προσπαθεί να τα ερμηνεύει, διαφορετικά αναβάλλει την επεξεργασία τους σε επόμενη ζωή. Η εμφάνιση, τελικά, της ασθένειας είναι η καλύτερη επιλογή «ισορροπίας» όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να διαχειριστεί σωστά την πληροφορία και το σύστημα του (είτε ο σωματικός, είτε ο συναισθηματικός, είτε ο νοητικός φορέας) εμφανίζει μια στρέβλωση. Η απαλλαγή από την ασθένεια είναι δύσκολη, διότι ο οργανισμός έχει την τάση να θέλει να διατηρήσει την κατάσταση ισορροπίας όσο προβληματική κι αν είναι αυτή. Στην ουσία, η ασθένεια είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό, είναι ένα είδος προσαρμογής στον κόσμο. Οποιαδήποτε χρόνια ασθένεια είναι διαταραχή από την εισβολής της αρνητικής πληροφορίας στις λεπτοφυείς δομές του πεδίου του ανθρώπου και την παραμονή της εκεί για πολλά χρόνια. Μια σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη ασθένεια υποδεικνύει ότι ο άνθρωπος έχει αποκλίνει από το σκοπό του και έχει ξεστρατίσει από το Ντάρμα του, δηλαδή έχει βγει από το μονοπάτι στο οποίο θα έπρεπε να πορευτεί στην παρούσα ενσάρκωση. Αν κινείται λάθος στη ζωή, τότε εισπράττει πόνο, ασθένειες και βάσανα.