Τεχνολογία Crownscopy

Το μηχάνημα Crownscopy είναι μια μέθοδος διερεύνησης της εκφόρτισης κορόνα των ακροδακτύλων.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την περαιτέρω εξέλιξη των τεχνικών παρατήρησης και ανάλυσης του φαινομένου της έγχρωμης άλω των αντικειμένων σε υψηλής συχνότητας και έντασης ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (το φαινόμενο Κίρλιαν) από στατικές εικόνες στα δυναμικά χαρακτηριστικά αυτών. Δηλαδή, συνιστά στην οπτικοποίηση μέσω υπολογιστή και ανάλυση των δυναμικών αλλαγών αυτού του πεδίου, που δημιουργείται από το αντικείμενο υπό διερεύνηση.

Το Crownscope λειτουργεί ως εξής. Το δάχτυλο του ατόμου τοποθετείται στην επιφάνεια μιας διάφανης διηλεκτρικής πλάκας, η οποία έχει ένα αγώγιμο στρώμα βάσης. Έπειτα, ώσεις από μια γεννήτρια δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από το άτομο υπό διερεύνηση. Στη συνέχεια, καταγράφεται η εκφόρτιση κορόνα που δημιουργείται γύρω από τα ακροδάχτυλα και μετατρέπεται και αποθηκεύεται ως οπτικό αρχείο. Κατόπιν, το ψηφιακό σήμα μετατρέπεται σε δισδιάστατη δυναμική κατανομή εκπομπής, η οποία αντιστοιχεί στην ενεργειακή κατάσταση του ατόμου. Η εικόνα που προκύπτει έχει διαφορετική γεωμετρική πληρότητα και ενεργειακή πυκνότητα που διαφέρει στον κάθε άνθρωπο.

Τα λογισμικά προγράμματα παρέχουν πολλές βιολογικές πληροφορίες, που ενημερώνουν και προειδοποιούν τον άνθρωπο ή τον ειδικό για ασθένειες που υπάρχουν ή που ενδέχεται να εκδηλωθούν. Επειδή τα ακροδάχτυλα είναι τα τερματικά σημεία των ενεργειακών μεσημβρινών του σώματος, μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η ενεργειακή κατάσταση του οργανισμού με ακρίβεια στο σώμα. Γνώσεις τοπογραφίας βοηθούν στο να προσδιοριστούν από τα ακροδάχτυλα τυχόν συστήματα ή όργανα που παρουσιάζουν πρόβλημα. Ακόμα, το πρόγραμμα παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση στις περιπτώσεις που υπάρχει ενδοκρινική απορρύθμιση, προειδοποιώντας έτσι ότι κάποιο όργανο βρίσκεται ακόμα στην πρώτη φάση της ασθένειας. Η διαγνωστική αξία της μεθόδου ενισχύεται από την ερμηνεία των φθορών που ενδεχομένως προκύψουν στην δισδιάστατη απόδοση του ενεργειακού πεδίου. Ανάλογα με την πλευρά, το ύψος και το ιδιαίτερο σημείο στο οποίο υπάρχουν αλλοιώσεις λαμβάνουμε αντίστοιχες πληροφορίες για το καρμικό βάρος ενός ανθρώπου, και τα βιο-κωλύματα που φέρει σε σχέση με το κάθε ενεργειακό κέντρο.