Τι συμβαίνει κατά τη Θεραπεία

Κατά τη θεραπεία συντονίζεται η ενεργο-πληροφοριακή δομή του ανθρώπου με την αρχέγονη πηγή της δημιουργίας, αυξάνεται η συχνότητα των δονήσεων του και διευρύνεται η συνείδηση του.

Η εφαρμογή των καναλιών σε έναν άνθρωπο στοχεύει σε ολόκληρο το πεδίο της αύρας του αλλάζοντας τη δόνηση των δομών που περιέχει. Έτσι, προκαλεί αναδιάρθρωση και κάθαρση των στρωμάτων της αύρας. Αυτό συμβαίνει διότι η ασθένεια εμφανίζεται πρώτα στους λεπτοφυείς φορείς μας και σταδιακά δύναται να εισχωρήσει στο φυσικό σώμα και να εκδηλωθεί ως ασθένεια. Επομένως, με τις ενέργειες θεραπεύονται όχι μόνο τα συμπτώματα μιας ασθένειας ή προβληματικής κατάστασης αλλά οι αιτίες, οι οποίες συνήθως εδρεύουν στα λεπτοφυή σώματα και διατηρούνται εκεί ως κακώς επεξεργασμένη ενέργεια και πληροφορία. Σβήνεται, δηλαδή, το ενεργο-πληροφοριακό ίχνος της διαταραγμένης κατάστασης. Η Κοσμοενεργειακή κάνει ανακατασκευή των ενεργειακών σωμάτων μέχρι να επέλθει ισορροπία του συστήματος. Επίσης, αν ένα όργανο δεν έχει νοσήσει ακόμα, η Κοσμοενεργειακή δρα προληπτικά εφόσον θεραπεύει την κατάσταση όσο βρίσκεται ακόμη στα λεπτοφυή σώματα.

Η διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος εξαρτάται από το πόσο έχει προσβληθεί το πεδίο και τα όργανα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας υπάρχουν οξύνσεις καθώς και σωματικές και ψυχολογικές κρίσεις. Η ατέλεια οξύνεται ομοιοπαθητικά κατά την κάθαρση, όλη η συσσωρευμένη αρνητικότητα βγαίνει στην επιφάνεια και τότε επέρχεται κρίση και αναστάτωση. Κατά τη θεραπεία συντονίζεται η ενεργο-πληροφοριακή δομή του ανθρώπου με την αρχέγονη πηγή της δημιουργίας, αυξάνεται η συχνότητα των δονήσεων του και διευρύνεται η συνείδηση του. Ασφαλώς για ουσιαστικότερα αποτελέσματα απαιτείται κι από την πλευρά του θεραπευόμενου κόπος και νοητική δέσμευση ότι θα προσπαθήσει κι ο ίδιος να αλλάξει και να μην παραμείνει στα ίδια νοητικά πρότυπα, να μην διαχειριστεί ξανά λάθος τις καταστάσεις και οδηγηθεί στα ίδια αποτελέσματα και την ίδια ή παρόμοια ασθένεια. Σε αυτό βοηθά η ταυτόχρονη ανύψωση του επιπέδου συνειδητότητας που τον βοηθά να κατανοεί και να ξεπερνά τα μαθήματα ευκολότερα και γρηγορότερα. Έτσι μπορεί να αλλάξει τα λανθασμένα νοητικά πρότυπα με τα οποία διαχειρίζεται λάθος την πληροφορία και τις καταστάσεις και μπορεί να αλλάξει τους συλλογισμούς, την κοσμοθεωρία, τις πεποιθήσεις και τη στάση ζωής που έχει. Όσον αφορά το μέγεθος της βοήθειας αρκεί να αναφερθεί ότι ο καθένας θα λάβει μέχρι εκεί που πιστεύει. Είναι απόφαση του ανθρώπου το πόσο θα προχωρήσει, το αν επιθυμεί απλώς σωματική ίαση ή και πνευματική ανάπτυξη.

Σημειώνεται ότι είναι τα κανάλια που θεραπεύουν κι όχι ο θεραπευτής. Τα κανάλια ξέρουν τι θα θεραπεύσουν και με ποια σειρά, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα καθοδηγήσουν τον άνθρωπο. Ο θεραπευτής οφείλει να λειτουργεί όσο πιο αποτελεσματικά μπορεί ως αγωγός που θα διοχετεύσει την Κοσμική Ενέργεια στον θεραπευόμενο.

Στην πορεία της θεραπείας δημιουργούνται καταστάσεις που λειτουργούν ως μαθήματα για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να επεξεργαστεί σωστά αυτή τη φορά την πληροφορία και να προχωρήσει. Πρέπει να έχει πάντα κατά νου ότι οτιδήποτε έρχεται είναι πάντα για καλό ακόμα κι αν το αντιμετωπίζει ως πρόβλημα ή ξεβολεύεται. Σε κάθε περίσταση του δίνεται η δυνατότητα να μάθει και να εξελιχθεί. Φυσικά οι απότομες αλλαγές είναι επικίνδυνες και δεν έχουν νόημα διότι ο άνθρωπος μόνο μέσα από πρακτικά μαθήματα μπορεί να αποκομίσει γνώση.

* Υπενθυμίζεται ότι η Κοσμοενεργειακή δεν υποκαθιστά τις κλασικές ιατρικές θεραπείες, ειδικά στις περιπτώσεις ασθενών που κάνουν χρόνια λήψη φαρμάκων, έχουν ήδη πολύ ταλαιπωρημένο σώμα και έχουν ανάγκη τη συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής.