«Έχεις προσαρμόσει τον εαυτό σου στον πόνο της ανθρωπότητας, ω υποψήφιε για το φως;»
– Ε. Π. Μπλαβάτσκυ

Μύηση

Οποιοσδήποτε συναισθηματικά και νοητικά υγιής ενήλικας μπορεί να λάβει μύηση και να εκπαιδευτεί στη χρήση της μεθόδου της Κοσμοενεργειακής.
Η εκπαίδευση δε συνιστά απλώς στην απόκτηση θεωρητικής γνώσης, παρόλο που και αυτή είναι απαραίτητη. Η ουσία είναι ο συντονισμός του σώματος του δέκτη στις ενεργο-πληροφοριακές ροές από τον Δάσκαλο που θα τον μυήσει. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής καθίσταται αγωγός αυτών των ενεργειακών συχνοτήτων, μπορεί να τις διαχειρίζεται και να τις διοχετεύει και σε άλλους ανθρώπους.

Την ώρα της μύησης τα πνευματικά σώματα Δασκάλου και μαθητή ενώνονται. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η διαδικασία είναι η ανύψωση της συνείδησης πάνω από τις επιθυμίες και τους περιορισμούς της Προσωπικότητας και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταύτιση με την Ατομικότητα και τον πνευματικό φορέα. Δυνητικά όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να συνδεθούν με τις συμπαντικές ενέργειες χωρίς την παρέμβαση τρίτου. Αυτό προϋποθέτει τη μέγιστη αφοσίωση και διαρκή πνευματική άσκηση στη διάρκεια πάρα πολλών ενσαρκώσεων. Επομένως, η μυητική διαδικασία εκτελείται για να επιταχύνει αυτή τη σύνδεση του ανθρώπου στη διάρκεια της τρέχουσας ενσάρκωσης.

Ο βαθμός αποδοχής των ενεργο-πληροφοριακών ροών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται καθώς και από τη μετέπειτα ικανότητα του να πετύχει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη συνείδηση του, διαδικασία προς την οποία πιέζουν οι νέες ενέργειες που αγκυροβολούν μέσα του.

Βασική Μύηση

Βασική Μύηση

Βουδικό Μπλοκ

Βουδικό Μπλοκ

Μαγικό Μπλοκ

Μαγικό Μπλοκ

Μαγιστρικό Μπλοκ

Μαγιστρικό Μπλοκ

4ο Μπλοκ

Χούτα Μπλοκ

Χούτα Μπλοκ