Θεραπεία Yin-Yang

Οι ειδικές θεραπευτικές Συνεδρίες Yin-Yang συμβάλλουν στην ενεργοποίηση, απελευθέρωση, ανάπτυξη και εναρμόνιση των δύο αντίθετων ενεργειών: της θηλυκής Yin (νερού) και της αρσενικής Yang (φωτιάς).

Οι ενέργειες αυτές συνυπάρχουν μέσα σε κάθε άνθρωπο και πρέπει πάντα να βρίσκονται σε ισορροπία (ανάλογα με το φύλο του καθενός). Συμβαίνει μερικές φορές να βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση, να μη μπορούν να εκδηλωθούν εξαιτίας αρνητικών πληροφοριών που ενδεχομένως φέρει ο άνθρωπος (παιδικά τραύματα, φόβοι, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αδυναμία ταύτισης με το φύλο κ.λπ.) ή να αναπτύσσονται με τρόπο ασύμμετρο.

Κάποιες φορές συμβαίνει να υπερισχύει η μία ενεργειακή ποιότητα έναντι της άλλης, γεγονός που δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις στα άτομα και των δύο φύλων. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να συναντάμε άντρες με περίσσεια Yin ενέργειας ή γυναίκες με περίσσεια Yang ενέργειας. Είναι αυτονόητο ότι και οι δύο είναι καταστάσεις ανισορροπίας και μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία ανάπτυξης και εκδήλωσης της γενετήσιας ενέργειας, αδυναμία αποδοχής και ταύτισης με το φύλο του ατόμου, δυσκολία στη δημιουργία υγιών δεσμών, δυσκολία στην απόκτηση οικογενειακής ευτυχίας καθώς επίσης και δυσκολία ή πλήρη αδυναμία τεκνοποίησης.

Όλα μας τα τσάκρα έχουν yin και yang πτυχή. Ανάλογα με το φύλο, στο κάθε τσάκρα υπάρχει διαφορετική αναλογία των δύο ενεργειών, αντίθετη ουσιαστικά. Γι’ αυτό άντρες και γυναίκες αλληλοσυμπληρώνονται σε όλα τα επίπεδα. Τα τσάκρα που εμπλέκονται περισσότερο στη σύναψη υγιών σχέσεων εμπιστοσύνης είναι το 2ο και το 4ο. Ανισορροπία και αρνητικά αποτυπώματα σε αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να βιώνει ο άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις όπως θλίψη, μελαγχολία, φόβο προδοσίας, έλλειψη εμπιστοσύνης, αισθήματα αναξιότητας, αδυναμία να ανοίξει την καρδιά του προς το σύντροφο, ζήλια, κτητικότητα, συναισθηματική αστάθεια, αδυναμία εκδήλωσης συναισθημάτων, σκληρότητα, φόβο απόρριψης, εγωιστική «αγάπη», προσκόλληση, απομάκρυνση, ψυχρότητα κ.ά. Αν οι αρνητικές πληροφορίες που φέρει επάνω του σωματοποιηθούν τότε μπορεί να εμφανίσει ασθένειες του ουρογεννητικού συστήματος, στειρότητα, ανικανότητα, απάθεια, ψυχρότητα όσον αφορά τις γυναίκες, δυσκαμψία των αρθρώσεων, δυσκοιλιότητα, κατακράτηση υγρών, προβλήματα έμμηνου ρύσης, αποστροφή για τον έρωτα, συζυγική απιστία, σεξουαλικές αποκλίσεις ή διαστροφές, άρνηση του φύλου και εθιστικές συμπεριφορές.

Οι θεραπείες Yin-Yang πραγματοποιούνται ειδικά για την εξυγίανση των παραπάνω καταστάσεων. Εναρμονίζουν τις δυο αντίθετες ενέργειες στον άνθρωπο, απαλλάσσουν από την αποθηκευμένη αρνητική πληροφορία, απελευθερώνουν από το συναισθηματικό βάρος, συμβάλλουν στη σύναψη υγιών σχέσεων με το άλλο φύλο και συντελούν στην οικογενειακή ευτυχία.