Αποποίηση ευθυνών

H ιστοσελίδα cosmoenergetics.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες και ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούν ή να ενημερώνουν τις εν λόγω πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, η ιστοσελίδα cosmoenergetics.gr, οι κατασκευαστές της, η διοίκηση αυτής, οι υπάλληλοί της και τα τρίτα μέρη που αναφέρονται στις παρούσες διαδικτυακές τοποθεσίες δεν δηλώνουν ή εγγυώνται, ευθέως ή εμμέσως, για την αλάνθαστη, χωρίς ιούς ή μη επιβλαβή λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων ή/και για την ορθότητα, τη λογικότητα, την επικαιροποίηση ή την πληρότητα των περιεχομένων αυτών και σαφώς αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες βλάβες, με την ευρύτατη έννοια, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση των παρουσών διαδικτυακών τοποθεσιών.

Κοσμοενεργειακή μέθοδος

Η Κοσμοενεργειακή μέθοδος δεν αντικαθιστά τις υπηρεσίες της συμβατικής ιατρικής. Οποιοδήποτε θεραπευτικό πρόγραμμα εφαρμόζει η Κοσμοενεργειακή μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με συμβατικές ιατρικές θεραπείες και φαρμακευτικές αγωγές. Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας ή οποιονδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας και να απευθύνεστε σε αυτούς για διάγνωση προτού ξεκινήσετε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα με την Κοσμοενεργειακή μέθοδο.
Οι πληροφορίες, συμβουλές και συστάσεις που παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο προορίζονται αποκλειστικά ως γενικό συμβουλευτικό βοήθημα. Σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικό βοήθημα, ή οδηγός υγείας, ή ιατρική διάγνωση ή θεραπευτικό πρόγραμμα για οποιοδήποτε ατομικό πρόβλημα σωματικής, συναισθηματικής ή νοητικής υγείας.