Κοσμοενεργητική

Η Κοσμοενεργητική είναι μια αρχαία θεραπευτική μέθοδος που αξιοποιεί τις ενεργο-πληροφοριακές ροές που υπάρχουν στο σύμπαν. Πρόκειται για γνώση την οποία ο σημερινός δυτικός πολιτισμός πήρε από το Θιβέτ. Είναι απαλλαγμένη από θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς στο σύμπαν δεν υπάρχει η έννοια της θρησκείας αλλά μόνο της ενέργειας και της ενεργειακής ιεραρχίας.

 

Συνειδητότητα

cosmoenergetis.gr consciousnesss image

Συνειδητότητα

Η συνείδηση είναι η συνδετική κόλλα που ενώνει τα πάντα στο σύμπαν. Είναι το όργανο με το οποίο επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο. Υπάρχει ένα ολόκληρο ενεργο-πληροφοριακό πεδίο του οποίου αποτελούμε μέρος, συνδεόμαστε και αλληλεπιδρούμε με αυτό. Η έννοια της ύπαρξης της πληροφορίας είναι βασική, διότι είναι αυτή που σπρώχνει το σύμπαν προς την εξέλιξη. Όταν προκαλείται διαταραχή σε αυτή την επικοινωνία καταλήγουμε σε ανισορροπία η οποία μπορεί να εμφανίζεται στον άνθρωπο ως αρρώστια. Σύμφωνα με την κβαντική φυσική δεν υπάρχει απόλυτο κενό. Εκεί που παλιότερα θεωρούσαμε ότι υπήρχε κενό τώρα γνωρίζουμε ότι συμβαίνει κάποιου είδους δραστηριότητα. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο χρόνος δεν είναι μια γραμμική ροή αλλά ότι η συνειδητότητα είναι αυτή που δημιουργεί την εντύπωση της γραμμικής ροής του χρόνου. Το σύμπαν διέπεται από μη-τοπική συνδεσιμότητα η οποία ωστόσο είναι ακριβέστατη και ταχύτατη.

“Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν, πάντα δι’ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ό γέγονεν” (Ευαγγελιστής Ιωάννης, Αποκάλυψη).  Πριν ξεκινήσει την κοσμική του πορεία ο Ανεκδήλωτος Λόγος υπάρχει σε ένα επίπεδο ασύλληπτο.

Το πρώτο στάδιο της καθοδικής του πορείας είναι το πεδίο Adi, στο οποίο εκφράζονται οι τρεις όψεις αυτού, Σίβας, Βισνού και Βράχμας ή Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Το επόμενο πεδίο είναι το Anupadaka, όπου πλέον υποβάλλεται στον πρώτο περιορισμό και η όψη του ως Πρώτου Λόγου είναι σε λανθάνουσα κατάσταση. Στο επόμενο πεδίο δέχεται κι άλλον περιορισμό και μόνο ο Τρίτος Λόγος μπορεί να εκδηλωθεί στο νιρβανικό πεδίο. Στο νιρβανικό πεδίο εκδηλώνεται ως τριπλή έκφραση του Άτμα, Buddhi, Manas. Σε αυτό το πεδίο η Τριπλή Μονάδα είναι μια μικρογραφία του Λόγου, μια αναπαράσταση όμοια με την εικόνα του πλάστη της. Μόλις κατέβει στο βουδικό πεδίο υπόκειται σε έναν περιορισμό και η όψη της ως Άτμα καλύπτεται, μόνο το Μπούντι και το Μάνας εκδηλώνονται. Όταν κατεβαίνει στο νοητικό πεδίο υπόκειται σε έναν νέο περιορισμό και εμφανίζεται μόνο η όψη της ως Μάνας επί του ανώτερου νοητικού πεδίου. Στη συνέχεια αυτό που έχει απομείνει, το Εγώ, όντας ευθύς εξαρχής κομμάτι του Λόγου,  κατέρχεται προς ενσάρκωση και υπόκειται σε νέους περιορισμούς, καθώς δημιουργεί διαδοχικά το νοητικό, το αστρικό και το φυσικό σώμα.

Η εξέλιξη της συνείδησης είναι αυτή ακριβώς η αντίστροφη, προς τα πάνω πορεία, η απελευθέρωση και πραγμάτωση όλων των κρυμμένων ενεργειών. Βλέπουμε τον κόσμο τρισδιάστατο διότι τέτοιο σύστημα αντίληψης έχουμε μέχρι τώρα αναπτύξει. Αν ένα αντικείμενο με π.χ. τέσσερις  διαστάσεις παρουσιάζεται σε ένα πλάσμα που αντιλαμβάνεται μόνο τρεις διαστάσεις το αντικείμενο αυτό υπόκειται σε περιορισμό και γίνεται αντιληπτό ως τρισδιάστατο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Λόγο. Μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αυτό το πεδίο των πολλών διαστάσεων όταν δεν αντιλαμβανόμαστε παρά μόνο τρεις.

cosmoenergetis.gr-consciousness_arrows

Adi
Anupadaka  
Ατμικό/Νιρβανικό Πνεύμα Η άφθαρτη τριάδα

Ατομικότητα

Atma

Buddhi

Manas  

Βουδδικό Ενόραση
Νοητικό Αιτιατό σώμα Αφηρημένες σκέψεις
Νοητικό σώμα Συγκεκριμένες σκέψεις  

Προσωπικότητα

Αστρικό Αστρικό σώμα Παρορμήσει & συγκινήσεις
Φυσικό Αιθερικό & φυσικό σώμα Φυσιολογικές λειτουργίες σώματος

 

Κάθε άνθρωπος λειτουργεί σε διαφορετικό επίπεδο και έχει επομένως διαφορετικού βαθμού συνειδητότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν στο νιρβανικό πεδίο και άλλοι που ακόμα είναι εξελιγμένοι μονάχα μέχρι το αστρικό σώμα. Ο άνθρωπος ο οποίος εισέρχεται στο νιρβανικό πεδίο δεν έχει πλέον ανάγκη να ενσαρκωθεί ξανά, έχει απελευθερωθεί από τον κύκλο των αλλεπάλληλων ενσαρκώσεων, τη λεγόμενη σαμσάρα. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν αναπτύξει το κατώτερο νοητικό και ακόμα λιγότεροι αυτοί που έχουν αναπτύξει το ανώτερο νοητικό σώμα. Το να εξελιχθούμε μέχρι το αιτιατό σώμα, το αμέσως επόμενο,  σημαίνει να προσεγγίσουμε την φιλοσοφική διάνοια. Από εκεί και πάνω ξεκινά η ενορατική εμπειρία του κόσμου.

Το επίπεδο συνειδητότητας του ανθρώπου είναι το πρίσμα μέσα από το οποίο αντιλαμβάνεται αυτό που υπάρχει, εντελώς υποκειμενικά. Αυτό αποτυπώνεται στην αύρα, διότι αυτή είναι εν τέλει το πρίσμα, επομένως ο καθαρισμός και η εξέλιξή της επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός πληρέστερου πρίσματος το οποίο προσεγγίζει καλύτερα τα ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας. Τα ενεργειακά κέντρα (τσάκρα) είναι αυτά που προσδιορίζουν το επίπεδο συνειδητότητας, επομένως η πλήρης ενεργοποίησή τους επιτρέπει την απελευθέρωση σε ανώτερα επίπεδα.

Τα επίπεδα συνειδητότητας αντιστοιχούν στα τσάκρα και τα σώματα που αυτά σχηματίζουν. Με το φυσικό του σώμα ο άνθρωπος γνωρίζει τον τρισδιάστατο κόσμο. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναπτύξει πλήρως το τρίτο τσάκρα και το νοητικό του σώμα λειτουργεί στο αντίστοιχο επίπεδο. Στο αμέσως επόμενο σκαλοπάτι βρίσκεται αυτός που έχει ανοίξει την καρδιά του και βιώνει τη δόνηση και τη δημιουργική δύναμη της συμπαντικής αγάπης. Ένας περισσότερο εξελιγμένος άνθρωπος έχει τόσο εξαγνισμένη αύρα και τόσο ενεργοποιημένα τα ανώτερα τσάκρα που αντιλαμβάνεται πλέον διαφορετικά την υπόστασή του και την σχέση του με το «Παν». Ο διαχωρισμός των πεδίων είναι σαφής και αυστηρός βάσει ενεργειακής ιεραρχίας. Η λεγόμενη κόλαση είναι τα πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία μπορεί να εισέλθει μια ψυχή μετά από επανειλημμένες λανθασμένες προσπάθειες εξέλιξης και να παραμείνει πλέον εκεί.

Η ανάπτυξη της ανθρωπότητας θα έρθει όταν όλοι θα μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στο νιρβανικό πεδίο. Ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση που απέκτησε φυσικό σώμα. Αρκεί λοιπόν να πάψει να ταυτίζεται με το θνητό σώμα και να συνειδητοποιήσει την υπέρτατη ουσία της ύπαρξής του για να προχωρήσει στην ανοδική, ενεργειακά εξελικτική πορεία, και τελικά να πετύχει την ένωσή του με την πηγή της δημιουργίας. Σκοπός του δημιουργού είναι να πετύχει αρμονία μέσα από το χάος. Είναι αδύνατο κάποιος να κινηθεί ενάντια στα σχέδια αυτής της αρχέγονης δημιουργικής δύναμης. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα και αποτέλεσμα της και οφείλει να κινείται όπως του ορίζεται για να έχει την απρόσκοπτη εξελικτική πορεία.Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες για τα cookies εδώ.

Με αυτά τα cookies συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Με τα παρακάτω cookies συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών ώστε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο ουσιαστική εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπό μας.
  • _ga
  • _gat_gtag_UA_70091513_1
  • _gid

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες