Κοσμοενεργητική

Η Κοσμοενεργητική είναι μια αρχαία θεραπευτική μέθοδος που αξιοποιεί τις ενεργο-πληροφοριακές ροές που υπάρχουν στο σύμπαν. Πρόκειται για γνώση την οποία ο σημερινός δυτικός πολιτισμός πήρε από το Θιβέτ. Είναι απαλλαγμένη από θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς στο σύμπαν δεν υπάρχει η έννοια της θρησκείας αλλά μόνο της ενέργειας και της ενεργειακής ιεραρχίας.

 

Μπλοκ Χούττα

cosmoenergetics.gr hutta block

Μπλοκ Χούττα

Ηκύρια διαφορά μεταξύ του Μπλοκ Χούττα από όλα τα προηγούμενα είναι η μοναδικότητά του σε πλανητικό επίπεδο. Εάν οι ενέργειες του Μαγίστρου ανήκουν σε πλανητικές συχνότητες υψηλότερης τάξης, τότε το Χούττα είναι μοναδικό και δεν έχει όρια εφαρμογής στο φυσικό επίπεδο.

cosmoenergetics.gr hutta block

Κατά την ανάπτυξη αυτού του μπλοκ, πραγματοποιείται μετάβαση προς τη συνείδηση του indigo, δηλαδή στη δυνατότητα άμεσης αντίληψης των πληροφοριών. Μια τέτοια λειτουργία είναι πέρα από τους περιορισμούς της κοινής νόησης. Προκειμένου να ανοίξουν οι συχνότητες, απαιτείται επέκταση της συνειδητότητας. Οι κοινές αντιληπτικές λειτουργίες οι οποίες αφορούν στο εδώ και τώρα, διέπονται από το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο και κάνουν χρήση του κατώτερου Μάνας συνδεδεμένου με τον φορέα Κάμα, δεν αρκούν.

Η ανάπτυξη του Χούττα είναι το τελικό στάδιο της εξέλιξης της συνειδητότητας του Κοσμοενεργέτη. Στο εξής, η ενεργειακή του μήτρα δεν περιορίζεται από τίποτα στον κόσμο μας, λειτουργεί και επεκτείνεται πέρα από κάθε περιορισμό. Οι ενέργειες του Χούττα πραγματοποιούν βαθιά διόρθωση των ανθρώπινων υποσυνείδητων προγραμμάτων που χτίζονται στην τρέχουσα ενσάρκωση καθώς και των προγραμμάτων που προέρχονται από το συλλογικό ασυνείδητο. Το Χούττα σχεδόν ξαναχτίζει ολοκληρωτικά τη συνείδηση του ασθενούς και απομακρύνει τα αίτια της νόσου από αυτόν.

cosmoenergetics.gr hutta block

Ο Κοσμοενεργέτης που ασκεί το Χούττα, πολύ απλά, ενσωματώνεται στην συμπαντική μήτρα και έχει ασύλληπτες δυνατότητες υλοποίησης στη διάσταση μας. Η συνείδησή μας είναι εντελώς βυθισμένη στον υλικό κόσμο και εκ των πραγμάτων υπόκειται σε περιορισμούς. Η πλήρης αφύπνιση της Μανασικής αρχής είναι η τελειότερη εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος στην τρέχουσα φάση της ανθρώπινης εξέλιξης της 5ης φυλής.

cosmoenergetics hutta-block

Εμπόδια στην ανάπτυξη του Χούττα μπορεί να είναι εσφαλμένα υποσυνείδητα προγράμματα, προγονικά και αποκτηθέντα, εσωτερική επιθετικότητα, καθώς επίσης και σωματικά ή συνειδησιακά εμπόδια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κοσμοενεργέτης μπορεί να αντιμετωπίσει εσωτερική δυσφορία, έλλειψη σθένους κατά την προσαρμογή και αδυναμία. Πολλά από αυτά τα συμπτώματα φοβίζουν τον ασκούμενο και τον αποθαρρύνουν ή τον κάνουν να διακόπτει την εργασία με το Χούττα. Σε γενικές γραμμές, το Χούττα είναι ριζοσπαστική μέθοδος, άπαξ και ανοίξει δεν σταματά μέχρι να ολοκληρώσει τη δουλειά του. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η λειτουργία του μπορεί να αναβληθεί μέχρι να εξασφαλιστεί η επάρκεια του Κοσμοενεργέτη.

Από την άλλη πλευρά, ξεπερνώντας αυτές τις δυσκολίες, ο Κοσμοενεργέτης αισθάνεται μια εξαιρετική έκρηξη δύναμης και το άνοιγμα νέων οριζόντων. Το Χούττα δίνει στον Κοσμοενεργέτη τεράστια πλεονεκτήματα στον τρόπο εφαρμογής. Η ενεργοποίηση του πλέγματος επιτρέπει να ανοίξουν οι συχνότητες στον τρισδιάστατο χώρο σε οποιοδήποτε οπτικοποιημένο πλαίσιο, να μεταφερθεί η εργασία σε χώρο άλλης διάστασης και όλα αυτά ελέγχονται από την ίδια τη μήτρα.

cosmoenergetics hutta-block dios
cosmoenergetics.gr hutta_block

Η εργασία με το Μπλοκ Χούττα δεν είναι, φυσικά, ο μόνος τρόπος. Σαφώς υπήρχαν και υπάρχουν κι άλλα εργαλεία τελείωσης της ανθρώπινης συνειδητότητας προκειμένου να επιτευχθεί η αυτό-συνειδητότητα και η πλήρης ενσωμάτωση στην Πηγή της Δημιουργίας. Το Χούττα δόθηκε στον πολιτισμό μας ως ένα μεγάλο δώρο, αλλά δυστυχώς δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα. Για την κυρίαρχη συνείδηση των ανθρώπων στην τρέχουσα φάση της Κάλι Γιούγκα, το Χούττα φαντάζει σαν απροσπέλαστη κορυφή και ίσως μόνο η μελλοντική γενιά θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει.

Οι ενέργειες της Μήτρας του Χούττα βρίσκουν εφαρμογή, κυριολεκτικά, οπουδήποτε. Διότι το σημαντικότερο δεν είναι η θεραπεία καθαυτή, όπως την αντιλαμβανόμαστε στο επίπεδο μας. Αυτό είναι το τελικό χειροπιαστό αποτέλεσμα. Η μοναδικότητα των ενεργειών αυτών είναι ότι διεισδύον στις αιτιολογικές σχέσεις και αλλάζουν τις χωρικές δομές και τις πληροφορίες πέρα από τη δική μας διάσταση. Το Μπλοκ Χούττα θεωρείται δίκαια η Φιλοσοφική Λίθος της Κοσμοενεργειακής. Είναι η ανεξάντλητη πρωτεύουσα ενέργεια που προέρχεται κυρίως από την τέταρτη διάσταση. Πραγματοποιεί διάτρηση όλων των επιπέδων ενέργειας και με αυτό τον τρόπο υλοποιεί και δομεί πραγματικότητα. Είναι εργαλείο μετάβασης στη μη-χωριστικότητα, στη Μήτρα της Συμπαντικής Αγάπης και Ενότητας.

Αυτή τη στιγμή έχουν αποκωδικοποιηθεί πάνω από 200 συχνότητες. Παρατίθενται περιληπτικά ορισμένα παραδείγματα:

Βαθιά υποσυνείδητα προγράμματα: Αφαιρεί και σβήνει τα βαθιά προγράμματα του μακρινού παρελθόντος από το υποσυνείδητο. Ένα άτομο μπορεί να μη γνωρίζει τίποτε γι’ αυτά, όμως τα προγράμματα επηρεάζουν τα γεγονότα της τρέχουσας ζωής. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει προσωπική ζωή (σε μια από τις προηγούμενες ζωές δόθηκε όρκος αγαμίας), ή ο άνθρωπος ζει στη φτώχεια (υπάρχει η βαθιά παρελθοντική πεποίθηση ότι το να είσαι πλούσιος είναι κακό).

Κύματα Άλφα: Βρίσκει εφαρμογή στην κατάθλιψη. Το έργο του εγκεφάλου μεταφέρεται στην κατάσταση άλφα. Λήψη πληροφοριών από το υποσυνείδητο. Πραγματοποιείται επέκταση ψυχικής και σωματικής ικανότητας (αντοχή). Βοηθά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Βοηθά στις εξετάσεις, στο επιστημονικό έργο. Παρέχει στον θεραπευτή το σχήμα θεραπείας που πρέπει να ακολουθήσει.

Εξω-αισθητηριακός Δάσκαλος: Πρακτικό. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψυχικών ικανοτήτων. Αποκαλύπτει ικανότητες, οι οποίες βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Για παράδειγμα, εάν εφαρμόζεται σε έναν καλλιτέχνη, οι πίνακες του θα έχουν ευεργετική επίδραση στους ανθρώπους, όπως οι πίνακες του Roerich.

Γείωση: Κορεσμός με ενέργεια της Γης (1ο τσάκρα, σπονδυλική στήλη). Υπάρχει ισορροπία γήινων και κοσμικών ενεργειών. Καθαρισμός ενεργειακών μεσημβρινών. Καθαρισμός με τη βοήθεια μιας ισχυρής ροής ενέργειας, μια ισχυρή επαναφόρτιση βοηθά στην αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων. Ανακουφίζει τον πόνο στα πόδια με κιρσούς. Καθαρίζει τα αιμοφόρα αγγεία (πλάκες, θρόμβους αίματος). Βοηθά τους ανθρώπους των Ζωδίων του νερού να μην έχουν το κεφάλι στα σύννεφα και να στέκονται σταθερά στο έδαφος.

Επίλογος: Διευκολύνει τη μετάβαση στον άλλο κόσμο και την περαιτέρω πορεία σε αυτόν. Ανοίγεται στους σοβαρά άρρωστους και σε αυτούς που αναχώρησαν πρόσφατα. Διασπά τους νεκρωτικούς δεσμούς και τις συνδέσεις.

Εσωτερικό παιδί: Θεραπεύει το εσωτερικό παιδί. Συμπλέγματα κατωτερότητας, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, ενοχές. Η απελευθέρωση των συναισθημάτων, η χαρά στη ζωή, η αποκάλυψη των δημιουργικών ικανοτήτων, η ευκολία του να είσαι.

Ψυχή: Κρουστικό κανάλι που λειτουργεί ως ασθενοφόρο σε κρίσιμες καταστάσεις (αυτοκτονία, υστερία, βίαιη εκδήλωση σχιζοφρένειας, σύνδρομο μανιοκατάθλιψης). Παραλήρημα, υπερβολική δόση φαρμάκων, επιληπτική κρίση. Εμμονή (φωνές, εικόνες του κατώτερου αστρικού επιπέδου).

Διττότητα: Συγχρονισμός φυσικών και λεπτοφυών σωμάτων. Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό. Αύξηση των δονήσεων, αυτογνωσία.

Λοιμωξιολόγος: Καθαρίζει υγρά (αίμα, λέμφος) από μόλυνση Αντιμετωπίζει καρδιαγγειακές παθήσεις, βελτιώνει τον αγγειακό τόνο, αφαιρεί τις πλάκες. Καθαρίζει από ξένους σχηματισμούς. Αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Προστασία από ιούς (επιδημίες). Προστατεύει και αποκαθιστά κάθε όργανο.

Πνευματικότητα: Η εναρμόνιση, η πνευματική ανάπτυξη. Δημιουργεί σύνδεση με Ανώτερες δυνάμεις και αποκαθιστά το 7ο τσάκρα. Πνευματική θεραπεία, επέκταση της συνειδητότητας. Αποκατάσταση μετά από ενεργειακές παρεμβάσεις. Ευθυγραμμίζει τα λεπτοφυή σώματα, χτίζει ενέργεια, αφαιρεί τις συνδέσεις και καθαρίζει όλους τους ενεργειακούς μεσημβρινούς. Οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα. Η κοινωνικότητα βελτιώνεται. Η ευελιξία του νου αναπτύσσεται.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μας για τα cookies.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες για τα cookies εδώ.

Με αυτά τα cookies συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες ώστε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Με τα παρακάτω cookies συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών ώστε να σας προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο ουσιαστική εμπειρία πλοήγησης στον ιστότοπό μας.
  • _ga
  • _gat_gtag_UA_70091513_1
  • _gid

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες