Κοσμοενεργητική

Η Κοσμοενεργητική είναι μια αρχαία θεραπευτική μέθοδος που αξιοποιεί τις ενεργο-πληροφοριακές ροές που υπάρχουν στο σύμπαν. Πρόκειται για γνώση την οποία ο σημερινός δυτικός πολιτισμός πήρε από το Θιβέτ. Είναι απαλλαγμένη από θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς στο σύμπαν δεν υπάρχει η έννοια της θρησκείας αλλά μόνο της ενέργειας και της ενεργειακής ιεραρχίας.

 

Εκπαίδευση

Οποιοσδήποτε συναισθηματικά και ψυχικά υγιής ενήλικας μπορεί να λάβει μύηση και να εκπαιδευτεί στη χρήση της μεθόδου Κοσμοενεργειακής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη θεωρητικής γνώσης και η κάθαρση του ενεργειακού σώματος του μαθητή μέσα από μια σειρά θεραπευτικών συνεδριών.

Μύηση

Σειρά Μύησης

Βουδικά Kανάλια

Μαγικά Κανάλια

Ζωροαστρισμός