Κοσμοενεργητική

Η Κοσμοενεργητική είναι μια αρχαία θεραπευτική μέθοδος που αξιοποιεί τις ενεργο-πληροφοριακές ροές που υπάρχουν στο σύμπαν. Πρόκειται για γνώση την οποία ο σημερινός δυτικός πολιτισμός πήρε από το Θιβέτ. Είναι απαλλαγμένη από θρησκευτικές πεποιθήσεις καθώς στο σύμπαν δεν υπάρχει η έννοια της θρησκείας αλλά μόνο της ενέργειας και της ενεργειακής ιεραρχίας.

 

Εκπαίδευση

«Έχεις προσαρμόσει τον εαυτό σου στον πόνο της ανθρωπότητας, ω υποψήφιε για το φως;». – Ε. Π. Μπλαβάτσκυ

Οποιοσδήποτε συναισθηματικά και ψυχικά υγιής ενήλικας μπορεί να λάβει μύηση και να εκπαιδευτεί στη χρήση της μεθόδου της Κοσμοενεργειακής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη θεωρητικής γνώσης και η κάθαρση του ενεργειακού σώματος του μαθητή μέσα από μια σειρά θεραπευτικών συνεδριών.